Cultuur+Financiering

Fonds Cultuur+Financiering helpt creatieven, kunstenaars en culturele organisaties op weg met cultuurleningen en garanties. Financieel maatwerk, tegen lage rentes. Lees meer

Verantwoording

Governance & Organisatie

Fonds Cultuur+Financiering is een stichting zonder winstoogmerk, in 2015 voortgekomen uit de Stichting Borgstellingsfonds voor de kunsten en creatieve sector. Het Fonds is een initiatief van de stichting Cultuur+Ondernemen. Doelstelling is om financieringsfaciliteiten te verstrekken voor kunstenaars, culturele organisaties en de creatieve sector.  

Het hoogste orgaan van het Fonds is de raad van toezicht. Deze bestaat uit ten minste drie personen. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en op het bestuur van de stichting. Voorzitter van de raad van toezicht is qualitate qua één van de directeur-bestuurders van Cultuur+Ondernemen. De andere leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn telkens één maal herbenoembaar. De raad van toezicht vergadert ten minste 2 maal per jaar. 

Sinds juni 2015 bestaat de raad van toezicht uit de volgende vier personen:

 De raad van toezicht heeft voor haar leden een rooster van aftreden vastgesteld op basis waarvan aftreden en/of herbenoeming van de leden op een ordentelijke manier plaatsvindt, gespreid in de tijd. Tevens heeft de raad van toezicht een profiel samengesteld voor toetredende leden.

Het bestuur van Fonds Cultuur+Financiering is in handen van fondsmanager (tevens directeur-bestuurder) Roelof Balk, die verantwoording aflegt aan de raad van toezicht. De fondsmanager is zelfstandig bevoegd tot het verstrekken van leningen of garanties tot maximaal € 100.000. Voor hogere bedragen is de goedkeuring van de raad van toezicht vereist. Voor het verstrekken van financieringen heeft de raad van toezicht een Protocol Financiële Beoordeling vastgesteld. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens vind je in onze privacyverklaring. Het Fonds heeft zelf geen medewerkers in dienst. De werkorganisatie van Fonds Cultuur+Financiering is integraal ondergebracht bij Cultuur+Ondernemen, waar het Fonds ook is gehuisvest.

Benieuwd naar onze activiteiten en resultaten? Bekijk dan hetJaarverslag 2017 en hetJaarverslag 2o16.

 

Deel deze pagina

Fonds Cultuur+Financiering is een initiatief van Cultuur+Ondernemen

Over het fonds