Cultuur+Financiering

Fonds Cultuur+Financiering helpt creatieven, kunstenaars en culturele organisaties op weg met cultuurleningen en garanties. Financieel maatwerk, tegen lage rentes. Lees meer

Wij hebben besloten om de rente en aflossing voor al onze leningnemers met drie maanden op te schorten. Deze beslissing is ingegeven door alle gebeurtenissen en maatregelen rondom het coronavirus in Nederland. Ben je leningnemer? Lees hier meer

Bericht voor leningnemers inzake impact coronavirus

Opschorting rente en aflossing

Door het Fonds Cultuur+Financiering is besloten om de rente en aflossing voor onze leningnemers met drie maanden op te schorten. Deze beslissing is ingegeven door alle gebeurtenissen en maatregelen rondom het coronavirus in Nederland. Deze maatregelen hebben een enorme impact op de culturele en creatieve sector.

In de maanden maart, april en mei 2020 zullen er geen incasso’s van de maandtermijnen voor uw lening plaatsvinden. Wij volgen de komende periode de ontwikkelingen nauwgezet en berichten u nader indien daar aanleiding toe is.  

Indien u de maandtermijnen toch wil blijven betalen dan kunt u deze zelf over maken op rekening NL56 INGB 0002 0795 65 ten name van Fonds Cultuur+Financiering onder vermelding van het lening nummer. 

Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen hebben dan kunt u ons bereiken via cultuurlening@cultuur-ondernemen.nl dan nemen wij contact met u op. 

Wij wensen u heel veel sterkte in deze bijzondere periode.

Deel deze pagina

Fonds Cultuur+Financiering is een initiatief van Cultuur+Ondernemen

Over het fonds