Cultuur+Financiering

Fonds Cultuur+Financiering helpt creatieven, kunstenaars en culturele organisaties op weg met cultuurleningen en garanties. Financieel maatwerk, tegen lage rentes. Lees meer

 

directeur-bestuurder

Jo Houben

020 530 59 48
jo@cultuur-ondernemen.nl
LinkedIn

Jo is sinds 1999 werkzaam in de cultuursector, onder meer als directeur Voorzieningsfonds Kunstenaars en directeur Kunstenaars&CO. Daarvoor was hij onder meer directeur bij SVM (nu Movisie). Sinds 2010 is hij directeur-bestuurder bij Cultuur+Ondernemen. Met zijn bedrijfskundige achtergrond smeedt hij bij voorkeur verbanden tussen de cultuursector, ondernemerschap en het bedrijfsleven. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van het Fonds Cultuur+Financiering, lid van de Raad van Toezicht van het A-Lab en lid van de Benoemingsadviescommissie voor de Raad voor Cultuur ten behoeve van de minister van OCW. Verder is hij als mededirecteur verbonden aan de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Fonds Cultuur+Financiering is een initiatief van Cultuur+Ondernemen

Over het fonds