Cultuur+Financiering

Fonds Cultuur+Financiering helpt creatieven, kunstenaars en culturele organisaties op weg met cultuurleningen en garanties. Financieel maatwerk, tegen lage rentes. Lees meer

Bericht voor leningnemers inzake impact coronavirus

Incasseren rente en aflossing

De maatregelen rondom het coronavirus in Nederland hebben een enorme impact op de culturele en creatieve sector. Het Fonds Cultuur+Financiering heeft daarom eerder dit jaar besloten om van maart tot en met augustus 2020 de rente en aflossing voor leningnemers op te schorten. Na deze opschorting van 6 maanden wordt per september 2020 weer maandelijks de reguliere rente- en aflossingsverplichting geïncasseerd.

Update: 2 oktober 2020

Per september 2020 vinden de incasso’s van de maandtermijnen weer maandelijks plaats. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zien gelukkig dat het merendeel van onze leningnemers in staat is om weer aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Het aflossen van de lening conform eerdere afspraken is goed voor de continuïteit binnen de onderneming. 

Mochten er nog wel omstandigheden zijn op basis waarvan u hierover met ons in overleg wilt treden, mail ons dan via cultuurlening@cultuur-ondernemen.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Wij wensen u nog steeds veel sterkte in deze bijzondere periode.

Deel deze pagina

Fonds Cultuur+Financiering is een initiatief van Cultuur+Ondernemen

Over het fonds